Despre noi

ŞCOALA PROFESIONALA COARNELE  CAPREI, judeţul IAŞI, ca parte integrantă a sistemului comunitar, promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, bazate pe cunoştinţe de cultură generală şi de competenţe profesionale, asigurând şanse egale tuturor elevilor, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe pentru a-şi găsi locul şi menirea în vederea exercitării unei profesii   într-o societate flexibilă şi dinamică.

 

ŞCOALA PROFESIONALA COARNELE  CAPREI ca valorificatorul unei deosebite tradiţii învăţământului din comunitate  şi din zona de nord a judeţului Iaşi, este garantul asigurării calităţii şi eficienţei actului didactic cu accentuarea deopotrivă a dimensiunilor aplicative, creative şi practice a cunoştinţelor dobândite.

Mişiunea şcolii

ŞCOALA PROFESIONALA COARNELE  CAPREI, judeţul IAŞI, ca parte integrantă a sistemului comunitar, promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, bazate pe cunoştinţe de cultură generală şi de competenţe profesionale, asigurând şanse egale tuturor elevilor, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe pentru a-şi găsi locul şi menirea în vederea exercitării unei profesii   într-o societate flexibilă şi dinamică.

Viziunea şcolii

ŞCOALA PROFESIONALA COARNELE  CAPREI ca valorificatorul unei deosebite tradiţii învăţământului din comunitate  şi din zona de nord a judeţului Iaşi, este garantul asigurării calităţii şi eficienţei actului didactic cu accentuarea deopotrivă a dimensiunilor aplicative, creative şi practice a cunoştinţelor dobândite.

Valorile şcolii

ŞCOALA PROFESIONALA COARNELE  CAPREI  prin statutul şi natura sa profesională specifică, promovează în mod deliberat, consimţit şi declarat, valori, drepturi şi libertăţi general-umane, printre care: