Înscrieri învățământ primar

Școala Profesională Coarnele Caprei anunță începerea perioadei de înscriere în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021- 2022.

 

Numărul de clase pregătitoare prevăzute pentru anul școlar 2021 – 2022 :

1 clasă – Școala Primară Coarnele Caprei – prof. înv. primar Bîgu Alina Victorița

1 clasă – Școala Profesională Coarnele Caprei – prof. înv. primar Ciurariu Manuela

 

Înscrierea viitorilor elevi în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021- 2022 va debuta cu prima etapă în intervalul 29 martie – 28 aprilie 2021, etapa a doua urmând să aibă loc în perioada 24 – 31 mai 2021.

 

Programul de înscriere este cuprins între orele 8-15 (luni-joi), respectiv 8-14 (vineri);

 

Cererile de înscriere în clasa pregătitoare se completează în școală pentru toți copiii, indiferent dacă sunt din circumscripția școlii sau din afara acesteia.

 

Documentele necesare înscrierii sunt:

Cererea tip generată de aplicația informatică (semnată de părinte după validarea de către un membru al comisiei de înscriere);

Fotocopia după cartea de identitate a părintelui;

Fotocopia după certificatul de naștere al copilului;

În cazul părinților divorțați, copia si originalul a hotărârii judecătorești definitive;

Fișă evaluare grădiniță;

Dosar plic;

 

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii.

 

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

 

Pentru copiii care vin din străinătate și pentru cei care nu au frecventat grădinița e necesară evaluarea efectuată de către centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE/CMBRAE).

 

Toate documentele menționate mai sus vor fi prezentate la momentul înscrierii în original, în vederea certificării ”conform cu originalul” de către un membru al comisiei de înscriere.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

SECRETARIAT (8-15);

La sediul școlii,

str. Principala, comuna Coarnele Caprei, Școala Profesională Coarnele Caprei

OME 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de inscriere clasa pregatitoare

Metodologie inscriere copii clasa pregatitoare 2021-2022

Calendar_inscriere_clasa pregatitoare_febr_2021

Anexa-nr.-1-2-3-la-Metodologia-de-inscriere-a-copiilor-in-invatamantul…